adres

 Kontakt:

Telefony:
41 368 17 47
517 267 448

e-mail:
bezdech@kielce-kardiolog.pl 
SKALA SENNOŚCI EPWORTH

Proszę określić łatwość zapadnięcia w drzemkę lub zaśnięcia w przedstawionych poniżej sytuacjach. Proszę nie mylić możliwości drzemki czy zaśnięcia z uczuciem ogólnego zmęczenia. Pytania odnoszą się do normalnego trybu życia w ostatnim okresie. Nawet jeżeli któraś z wymienionych sytuacji nie miała miejsca, proszę spróbować wyobrazić sobie, w jakim stopniu byłoby to możliwe.

Interpretacja odpowiedzi dla sytuacji przedstawionych w poniższej tabeli odbywa się po kliknięciu w przycisk "Analizuj".
Komunikat z przeprowadzonej analizy ukaże się w oknie "INTERPRETACJA WYNIKU"
 

0 = nigdy nie zasnę
1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
2 = średnia możliwość drzemki
3 = duża możliwość drzemki

 

 

SYTUACJA Możliwość zaśnięcia
Siedząc lub czytając
Oglądając telewizję
Siedząc w miejscu publicznym
( np. kino, spotkanie)
Podczas godzinnej, monotonnej jazdy samochodem jako pasażer
Po południu leżąc
Siedząc, w trakcie rozmowy z inną osobą
Po obiedzie bez alkoholu, siedząc w cichym i spokojnym miejscu
Podczas prowadzenia samochodu, w trakcie kilkuminutowego oczekiwania w korku


Wynik:
Interpretacja:


formularz kontaktowy na stronie www.kielce-kardiolog.pl
Formularz kontaktowy